Data support
og drift

Image
Image

Hva er IT-drift?

IT-drift er et samlebegrep for alle aktiviteter som kreves for å holde datasystemene dine i drift. Det handler om datasikkerhet, infrastruktur, automatiseringer, brannmurer, lisenser og oppdateringer, rådgivning og feilsøking, servere og datalagring, alt som må til for å sikre at data-systemene fungerer optimalt og at de er tilgjengelig når man trenger dem. 

I tillegg til å overvåke og oppdatere en virksomhets datasystemer, overvåker vi og bedriftens sikkerhetssystemer, servere og vi følger med på forbruket for evt. oppskalering eller nedskalering av ressurser.
Inkludert i drifting er og sikkerhetskopiering, gjennoppretting og katastrofehåndtering. Viktige prosesser som kreves for å beskytte deg mot tap av data, og for å kunne gjennoprette om uforutsette hendelser inntreffer.

Det krever en grundig forståelse for systemene og hvordan de samhandler for å kunne diagnostisere og løse hendelsene som kan oppstå. Når du outsourcer data-ansvaret til fagfolk, vil flere potensielle problemer bli løst raskt og effektivt, og gjerne før de oppstår.

Vi passer på deg, enkelt og greit.

 

Fordeler med Driftsavtale

  • Bedrifter med driftsavtale vil ha høy prioritet. Oppstår det problemer er vi raskt på saken for å opprette til normal tilstand.
  • En driftsavtale gir en stabil og sikker IT-drift og trygghet på at alt data utstyr i bedriften blir vedlikehold.
  • Gjennom kontinuerlig overvåking av hendelser og jevnlige oppdateringer, vil vi kunne fange opp potensielle feil og avvik tidlig, og dermed forhindre eller redusere konsekvensene av hendelsen.
  • Du får tilgang på høy og oppdatert data kompetanse gjennom rask og tilgjengelig support.
  • Forutsigbare kostnader og gunstigere timepris enn standard pris.
  • Ved å overføre deler eller hele data ansvaret til noe som kan det, slipper du å bruke dyrbar tid på å løse problemene selv.
  • Økt stabilitet og oppetid vil gjøre hverdagen enklere og kan bidra til økt tilfredshet og effektivitet hos deg, dine ansatte og kunder.

Trenger du datahjelp?

Går dataproblemene til hodet på deg? Overlat det til noen som kan det og senk skuldrene. Vi tar hele ansvaret for deg, og sørger for at du får en en problemfri data hverdag.
Image
Image

Adresse:

Vestland Data AS
Liavegen 1
5132 Nyborg
 

Telefon:

+47 465 013 40

Følg oss på: